سامانه الکترونیکی اتوماسیون تغذیه دانشگاه هرمزگان

 

اطلاعيه ها

کارکنان اداره تغذیهنام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
  نام كاربري
  رمز عبور
CaptchaImage

 
   
         
بدينوسيله به اطلاع دانشجويان استفاده کننده از تغذيه دانشگاه مي رساند از شنبه لغايت جهار شنبه هر هفته نسبت به رزرو غذا وشارژدستي ازساعت 9صبح لغايت 11/30ظهر واز ساعت 12ظهر لغايت 14بعداز ظهر به اداره تغذيه مراجعه نمايند +++++جهت ورود به سيستم اتوماسيون تغذيه مي تواننداز شماره دانشجويي بجاي شماره کاربري وعدد1براي اولين باربعنوان رمز عبوراستفاده وپس از ورود نسبت به تغيير رمز خود اقدام نمايند +++++هر نفر مي توانددر هر وعده غذايي فقط يک پرس غذا رزرو نمايد در صورت رزرو بيش از يک پرس غذاي اضافه لغو وسيستم ورزرو اينترنتي آنان مسدود مي گردد+++++غذاي نوع2مربوط به خوابگاه فاطميه مي باشد لذادانشجويان ساکن در ديگر خوابگاهها از رزرو آن خوداري نمايند+++++استفاده کنندگان از سامانه شارژاينترنتي مي توانند در صورت کاهش مبلغ شارژ وعدم انتقال آن به حساب تغذيه ويا عدم برگشت آن به حساب بانکي شخصيشان باشماره تلفن 27312731-021که به صورت شبانه روزي جوابگو مي باشد تماس بگيرند
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                     Version : 7.379